Recursos
    recursos
bibliografia
Recursos
 

Granollers

L'adoberia d’en Ginebreda

Igualada

L'adoberia de Cal Granotes

Lleida

Les adoberies

Tàrrega

L’adoberia del Molí del Codina

Vic

El barri de les adoberies

 

 

GUIA D'ACTIVITATS DIDÀCTIQUES PER A CENTRES EDUCATIUS

   

GALERIA DE FOTOGRAFIES

GALERIA DE FOTOGRAFIES

GALERIA DE FOTOGRAFIES

   
GALERIA D'IMATGES

 

inici pàgina

Bibliografia - Extreta de Payà, Xavier (2010). Les adoberies d'època feudal a la ciutat de Lleida

Allué , J. M., Enrich , J., Fernández , M. (2002). El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Quaderns de didàctica i difusió, 14, MNATEC. Terrassa.

Badias , J., Saula , O., Enrich , J., Enrich , J. (2003). L'adoberia dels segles XVI-XVII del Molí del Codina (Tàrrega, Urgell). A: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (2002). Vol. II, 859-864. Sant Cugat del Vallès.

Barrientos , A. (2000). Informe arqueològic INT-111. Carrer Blanquers, 4-6 / Rambla Ferran, 3-5 . Lleida. Inèdita.

Bolòs , J. (2008). Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV . Pagès Editors. Lleida.

Diderot & d'Alembert (2002). L'encyclopédie. Art du cuir. París.

Els Costums de Lleida (1997). Els Costums de Lleida. Ajuntament de Lleida.

Enrich , J., P edraza , X., P uig , M. (1990). Cal Granotes. Una adoberia del segle XVIII . Museu Comarcal de l'Anoia. Igualada.

Enrich , J., Enrich , A., Enrich , J. (2007). Evolució tecnològica de l'adob de pells a l'etapa preindustrial. A: III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (2006). Vol. I. Sant Cugat del Vallès: 76-91.

Fuente , F. (2002). L'adob de la pell a Vic. Museu de l'Art de la Pell.

Gonzalez , R., R ojas , T., Enrich , J., Ferrera , V., Mercado , M., Cantarell , C., Gómez , M., Enrich , A. (2007). L'adoberia de can Ginebreda: un exemple d'arqueologia industrial a Granollers. A: III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (2006). Vol. I. Sant Cugat del Vallès: 52-66.

Gras , R. (1988). La Paeria de Lleida. Organización Municipal 1149-1707. Lleida.

Izquierdo , R. (1996). Unas tenerías excavadas en la ciudad hispano-musulmana de Vascos (Toledo). Arqueología y Territorio Medieval, 3. Universidad de Jaén: 149-165.

Lladonosa , J. (1974). Història de Lleida . Vol. I. Lleida.

Lladonosa , J. (1976). Las calles y plazas de Lérida a través de su historia. Vol. IV. Ajuntament de Lleida. Lleida.

Lladonosa , J. (2007). Els carrers i places de Lleida a través de la història. Edició a cura de Joan Ganau i Casas. Ajuntament de Lleida. Lleida.

Madoz , P. (1850). Dicionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de ultramar. Vol. X.

Pavon , B. (1999). Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Volumen II: Ciudades y Fortalezas . Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

Payà , X., Loriente , A. (1998). Excavacions al Bar Clavé de Lleida: Vuit segles d'ocupació medieval. Revista d'Arqueologia de Ponent , 8: 197-201.

Payà , X. (2005). Memòria intervenció 149, Rambla Ferran 1, 3, 5 i 7 (2002-204). Lleida. Inèdita.

Payà , X. (2009). Memòria intervenció 226, Rambla Ferran 9 (2006). Lleida. Inèdita. P ergamins (1998). Pergamins. Catàleg de l'arxiu municipal de Lleida. Ajuntament de Lleida. Lleida.

Payà, X. (2010). Les adoberies d'època feudal a la ciutat de Lleida. Revista d'Arqueologia de Ponent 20, 2010, 27-92, ISSN: 1131-883-X [pdf]

Pleyan de Porta , J. (1873). Apuntes de Historia de Lérida . Lleida.

Pleyan de Porta , J. (1877). Guia-Cicerone de la Ciudad de Lérida. Lleida.

Riudor , N. 1998. Muralles i fossats: obres (1366-1367). Treball de doctorat inèdit.

Sabaté , F. (2003). Història de Lleida. Alta edat mitjana. Volum II. Pagès Editors. Lleida.

Salazar , A. (2003). Memoria de la intervención arqueológica en las antiguas tenerías del entorno de San Segundo, en Ávila. Memòria inèdita.

Torras i Ribé , J. M. (1991). Curtidores y tenerías en Catalunya: organización de un oficio preindustrial (S. xiv-xix ). Colomer Munmany. Vic.

Torras i Ribé , J. M. (1994a). La industria del curtido en Cataluña: del trabajo manual al uso de de la energía eléctrica. A: La cara oculta de la industrialización española, Madrid: 295-319 .

Torras i Ribé , J. M. (1994b). Els oficis de blanquer i assaonador a Catalunya durant els segles moderns. Separata del Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis històrics, 5: 11-28.

Tresserras , J. (2000). Análisis de residuos arqueológicos de un depósito de la intervención 86 (BAR CLAVÉ) A: A lonso, N. (coord.). Paisatge, agricultura i alimentació en la Lleida romana i islàmica. Informe de la fase II. Lleida.