Productes, matèries primeres i articles de la pell
 

Principals productes utilitzats d’origen vegetal

L’adob de les pells es pot fer per mitjà d’alguns productes minerals (com el carbonat de sosa o l’alum de roca) o bé amb productes vegetals rics en àcid tànic o taní, d’efectes astringents; és a dir que restreny els teixits orgànics. Aquests productes es dissolien en aigua. Els productes més utilitzats a Catalunya s’extreien de les següents espècies vegetals:

  • El roldor (coriaria myrtifolia). Un arbust que creix de forma espontània en les bardisses de les terres baixes d’arreu de Catalunya.

  • El sumac (rhus coriaria). Un arbust més rar, que en bona part s’importava de la zona de la Manxa i fins i tot de Sicília.

Les principals escorces d’arbres eren:

  • d’alzina ( quercus ilex)

  • pi (pinus halepensis)

  • castanyer (castanea sativa). Una espècie menys usual, present sobretot a les comarques gironines.

Altres productes utilitzats en el procés de l’adob

En el procés de l’adob també s’utilitzava la calç i alum (una mescla d’aigua i excrements de gallinassa i colomassa).

I altres productes com el salfumant o els greixos animals: sagí, seu, greix, llard o oli de sardina. I també oli, talc i barita.

Abans d’arribar a l’adoberia de vegades les pells es posaven amb sal per tal de conservar-les millor.

Les pells

Les matèries primeres de la indústria cuiretera són les pells, que provenien dels animals sacrificats als escorxadors. Les pells podien ser de bou, vaca o cavall (les més grans) o bé d’ovella o cabra (les més petites).

La pell procedent de l’escorxador, denominada pell fresca, conserva un alt percentatge d’aigua. Per tal d’evitar la seva putrefacció en la fase d’emmagatzematge se li fa un primer tractament, normalment amb sal.

Les parts de la pell

No totes les parts d’una pell tenen les mateixes característiques i qualitats. Les pells són tallades segons la seva destinació, distingint les diferents parts de l’animal, que reben diferents denominacions: crupó, coll i falda, o bé la fulla i el dosset. El crupó és la part de la regió dorsal i lumbar; presenta una estructura fibrosa molt compacta i és la part més apreciada de l’animal.

 

Medina de Fez (Marroc)

Coriaria Myrtifolia